وحید صابری پور افسران
تاریخ تولد:9/11/1361                                         مدرس ساز: سنتور، پیانو، تنبک و.
Read more
4593
3
سهیل اله‌ دادیان
مدرس ساز: تمبک، دف                                         تاریخ تولد: 22/1/67              
Read more
4077
2
رابعه زند
مدرس ساز: قانون، چنگ باستانی                                                            
Read more
2931
6
آرزو سرو عظيمي
آرزو سرو عظيمي متولد1365 15 سال سابقه نوازندگی در محضر استاد شعاری اجرای کنسرت های م
Read more
1243
0
آرش احمدی نسب
آرش احمدی نسبآهنگساز،نوازنده تار، سه تار و عودمتولد ۱۳۵۵، تهرانفارغ التحصیل نواز
Read more
1379
1
ایمان موسی زاده
ایمان موسی زادهفارغ التحصیل هنرستان موسیقی و کارشناشی نوازندگی ایرانی از دانشکده
Read more
1242
1
سیاوش احمدی نسب
ساوش احمدی نسب ،متولد 1366 تهران هنرجوی هنرستان عالی موسیقی با نوازندگی ویلن و بهره
Read more
1202
0