تئوری

تئوری (7)

شنبه, 20 شهریور 775 07:12

شناسایی نت های موسیقایی

نوشته شده توسط

نت های موسیقایی شامل هفت صدای اصلی می باشند که از چپ به راست به صورت زیر نوشته می شوند.

شنبه, 20 شهریور 775 07:11

حامل (Staff or Stave)

نوشته شده توسط

پنج خط افقی و موازی، با فواصل معین که زیر و بمی صدای نت ها را مشخص می کند، حامل نام دارد. نت ها روی خطوط حامل و یا میان آن ها نوشته می شوند. شمارش خطوط حامل، از، «پایین به بالا» می باشد. به وسیله ی پنج خط حامل، 11 نت شناخته می شوند.

پنج نت روی خطوط حامل (On the Lines)

چهار نت بین خطوط حامل (In the Spaces)

یک نت بالای حامل (مماس با خط پنجم) (Above)

یک نت زیر حامل (مماس یا خط یکم) (Below)

جمعه, 09 -2668 16:04

ماهیت و مشخصات صدا

نوشته شده توسط

ماهیت صدا

امواج صوتی از نوع امواج مکانیکی هستند که در محیط هایی مانند هوا انتشار می یابند و گوش انسان نسبت به آن ها حساس است.

آخرین ویرایش در جمعه, 03 آذر 1396 16:06
سه شنبه, 22 -2668 15:16

نت و خط حامل

نوشته شده توسط

نت (Note)

علامتی است که به وسیله ی آن صداهای موسیقی نوشته و اجرا می شوند.

آخرین ویرایش در جمعه, 03 آذر 1396 16:04
چهارشنبه, 27 مرداد 775 15:15

ریتم چیست ؟

نوشته شده توسط

ریتم (وزن): عدم تساوی صداها در موسیقی از نظر زمان، ریتم را به وجود می آورد.

سه شنبه, 22 -2668 15:15

صدا چیست ؟

نوشته شده توسط

صدا: نتیجه ی حرکت ارتعاشی است که به وسیله گوش حس می شود و دو قسم می باشد.

آخرین ویرایش در جمعه, 03 آذر 1396 16:03
سه شنبه, 22 -2668 15:08

تئوری موسیقی (Theory of Music) چیست ؟

نوشته شده توسط

تئوری موسیقی علمی ست درباره ی شناخت قواعد و اصطلاحات موسیقی.

آخرین ویرایش در جمعه, 03 آذر 1396 16:03